NM Løype 2022

Oppdals NM 2022


NM Løype


Magnum I og II

Spesial Pistol/Revolver

Revolver / Militær

Finpistol / Grovpistol


Forbehld om endringer. Ved større endringer blir PDF oppdatert.- Første offesielle løype lakt ut. (18.07.2022)

(Oppdatert v3 - 31.07.22 - M1/2, SPSR, Rev/Mil. Fin/Grov 03.08.2022)